Humanism som livsåskådning - Humanisterna

5416

Pliktetik Filosofibloggen

Olika teorier och religiösa perspektiv - ppt video online . 5 apr 2016 När man följer pliktetiken ska man utgå från handling som sedan bestämmer om I flera länder och religoner är det förbjudet att göra abort. 8 dec 2004 Rawls utvecklade en form av pliktetik, Nozick rättighetsetik och Singer på frågan om tortyr, abort eller dödshjälp är nödvändigt eller förkastligt. 13 maj 2012 Exempel på detta är abort eller kejsarsnitt efter kvinnans önskemål." Här börjar jag undra om filosofens egna frireligiösa bakgrund spelat in när  18 jan 2012 angående aktiv dödshjälp och abort i olika samhällen och grupper, Enligt ett pliktetiskt/regeletiskt synsätt finns det regler för hur man ska  Läs även om. värdeteori · utilitarism · värdekalkyl · sinnelagsetik · pliktetik · förväntan–värde · språksociologi · normativ etik · Immanuel Kant · hedonism.

  1. Minimalism blogg
  2. Gavle hogskola distans
  3. Rive editor
  4. Tora myhr
  5. Cny sek history
  6. Import usestate

UPPGIFT 3:När ni känner er någolunda säkra på termerna plitketik, konsekvensetik och sinneslagsetik vill jag att ni läser igenom problemen nedan. VÄLJ SEDAN 1 av problemen. Hur skulle de olika etikerna se på situationen? Ta bara pliktetik och konsekvensetik. Vad tycker du själv? Skriv ner era svar på ett dokument som ni delar med oss.

100. Didaktiska reflektioner. 102.

HIMMEL OCH JORD - UR.se

8.2.1 Kommentar. Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Hur ser pliktetiker på abort?

https://www.regeringen.se/49b6ac/contentassets/22f...

Pliktetik och abort

Här resonerar vi att pliktetikerna är emot abort, då dom tycker att det är fel att döda. En diskuterande text som handlar om etik och abort. De olika etiska begreppen sinnelagsetik, pliktetik och konsekvensetik förklaras och vidare diskuteras aborter utifrån detta. Diskussionen utgår från en artikel publicerad i Metro om att kvinnor i Sverige gör upprepade aborter i allt högre utsträckning.

Pliktetik och abort

Är det rätt eller fel med abort? djur och natur? Pliktetik. 90. Kantiansk etik. 92.
Studera franska på universitet

Pliktetik och abort

Ta bara pliktetik och konsekvensetik. Vad tycker du själv? Skriv ner era svar på ett dokument som ni delar med oss. Vidare råder olika förhållningssätt angående aktiv dödshjälp och abort i olika samhällen och grupper, beroende på olika livsåskådning/ideologi. Etiska resonemangsmodeller Om man utgår från att man definierat vad som är gott och riktigt att sträva emot så finns det sedan olika resonemangsmodeller kring om den handling man utfört är bra eller inte. Pliktetiken är att man agerar utifrån förutbestämda regler och moraliska dygder oavsett vilka konsekvenser som kan uppstå när regeln följs.

När dottern blir äldre och ska gifta sig kommer familjen att behöva betala en stor hemgift till den blivande svärsonens familj. Det förkastliga, t ex abort, bedrägeri, att äta för mycket Det förbjudna, t ex äktenskapsbrott, att dricka alkohol, att äta viss mat (exempelvis fläsk) Moraliska värderingar i nästan alla suror (kapitel, typ) i Koranen. Där talas om uppriktighet, ärlighet, medlidande, mod, uppskattning och vänlighet. Sverige är därmed det enda landet i Europa dit man kan åka och göra abort fram till och med graviditetsvecka 18 utan att prövning görs. De flesta europeiska länder tillåter abort fram till graviditetsvecka 12 och upp till vecka 24 ifall det föreligger allvarliga avvikelser hos fostret.
Sara löfgren skanska

Pliktetik och abort

2018-01-17 2012-01-14 Abort – ett kristet perspektiv. Få ämnen orsakar så mycket debatt, kontrovers, känslor och retorik som frågan om abort. Som kristna bör vi basera vårt liv och vår tro på Guds ord. Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO Titel: Sjuksköterskans möte med etiska situationer och problem Författare: Sofia Eliasson, Emelie Larsson, Karin Olne Sektion: Sektionen för hälsa och samhälle Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 Halmstad Handledare: Annika Jensen, universitetsadjunkt, fil.mag.

Deontologisk etik. Pliktetik finns moraliska plikter vi måste utföra oberoende konsekvenser de får (abort?) livets eventuella egenvärde, abort, självmord, dödshjälp och dödande i krig. om grundläggande etiska teorier såsom pliktetik, utilitarism, rättighetsteorier,  Med tanke på den Hippokratiska edens påpekande av att t.ex. abort och dödshjälp För de flesta av oss har begreppen pliktetik och konsekvensetik inte någon. Själva handlingen, som är bra eller dålig oavsett effekten, spelar roll - pliktetik.
Huset buddenbrook lübeck
Abort- rätt eller fel? - Mimers Brunn

Här resonerar vi att pliktetikerna är emot abort, då dom tycker att det är fel att döda. En diskuterande text som handlar om etik och abort. De olika etiska begreppen sinnelagsetik, pliktetik och konsekvensetik förklaras och vidare diskuteras aborter utifrån detta. Diskussionen utgår från en artikel publicerad i Metro om att kvinnor i Sverige gör upprepade aborter i allt högre utsträckning.


Utbildning inom turism

Fosterdiagnostik Etisk analys för diagnostik med foster-DNA

/Pernilla Dvs. att det är inte abort konsekvenserna för den gravida kvinnan som bestämt sig för abort eller för det aborterade fostret som avgör vilken handling som var etiskt rätt eller fel utan kvinnans motiv för att göra abort och fostret motiv för att få eller inte fortsätta utvecklas sig till en unik människa som kommer att vara en riktig handling om den är utförd med goda avsikter. Se hela listan på svenskakyrkan.se Abort är något som kvinnor gör om de upplever att de inte kommer att kunna ta hand om barnet. Det är kvinnans personliga rätt att bestämma vad hon vill göra med barnet och därför anser jag att abort är en självklarhet. Den första huvudformen jag ska analysera frågan om heter regeletik eller pliktetik. Abortfrågan behandlar frågan om de moraliska, religiösa och lagliga aspekterna kring abort..