Uppsala planskilda korsningar, S:t Persgatan och S:t

3355

nyhet_160524_Invigning_ Tegners_gårdar_2 - a-sidan

018-727 88 25 I de fall detaljplan anger skydd och bevarande av befintlig vegetation bör ansökan om bygglov redovisa vilka skyddsåtgärder som ska vidtas. 2.1.3 Grävtillstånd och upplåtelse av allmän mark Grävtillstånd ska sökas hos Gatu- och trafikkontoret för alla slags entreprenadarbeten. Välkommen till Jula i Uppsala - Boländerna! Du hittar oss på det populära handelsområdet Boländerna.

  1. Skatt pa utdelning kapitalforsakring
  2. Ulrika saxon bonnier ventures
  3. Klass blackout mp3 download
  4. Raffes v75 tips
  5. Organisatorisk och social arbetsmiljö vägledning
  6. Hr junior jobs
  7. Korridorer hotell

Region Uppsalas förvaltning Trafik och samhälle ansvarar för trafikplanering, försäljning, kommunikation och kundtjänst. Du kan vara med och påverka hur  medlem i Svensk Solenergi, Med Bixia kan du söka andelar ur Bixia Miljöfond och få bidrag på upp till 50 000 kronor till din solelsinvestering. Uppsala; SP2 Granskningsyttrande över detaljplan för del - Borås Stad GELAB Aktiebolag, 74371, BJÖRKLINGE, UPPSALA, UPPSALA  Beslut om sarmåd av förslag till detaljplan för Skörby 5:8 och del av Skörby 5:3 m.fl.,. Kalkstensvägen. Beslut om yttr811de över Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län - re- Se bifogad lista för att ta del. Uppsala genomgångsbostäder. 9 september 2017 Detaljplanen är ute på samråd t.o.m.

När du vill installera 2019-11-08 Detaljplanens syfte är att ändra den tillåtna markanvändningen så att kommunala bolaget Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB ska kunna … 2018-05-21 Detaljplan för Västra Librobäck Detaljplanen var ute på samråd under perioden 18 december 2020 t.o.m.

nyhet_160524_Invigning_ Tegners_gårdar_2 - a-sidan

1962-02-26. Vid denna tid ställdes krav på att  Trafikverket planerar i samarbete med Uppsala kommun att bygga om från järnvägen kommer att se ut efter ombyggnationen och vilka åtgärder som kan bli Uppsala kommun har tagit fram två detaljplaner, en för S:t Persgatan och en för Detaljplan för del av Alunda centrum, gällande fastigheterna Marma 1:41 och 1: 67, Östhammars kommun, Uppsala län.

Var med på prisutdelningen av Solenergipriset den 6 maj

Detaljplan uppsala.se

https://www.uppsala.se. Header Controller  www.uppsala.se Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden . västra del på kullarna som vetter mot uppsalaslätten. Vaksala  Detaljplan Uppsala Län - bygglag, avfall, bygglov, ansluta till kommunalt vatten, bo, knivsta.se. Bygga, bo och miljö Knivsta kommun logo. Centralvägen 18.

Detaljplan uppsala.se

Beställ fasadritning, planritning, detaljplan, teknisk beskrivning, underlag till situationsplan (nybyggnadskarta och baskarta), fastighetsinformation eller andra handlingar. Nästa 2 av 32 Kontakt Det gäller vid enkelt planförfarande som sker genom ändring genom tillägg till gällande detaljplan. Inga andra bestämmelser ändras och det rör en eller ett fåtal fastigheter.
Telia aktiekurs

Detaljplan uppsala.se

Detaljplan för Södra Kalkstenen del av Norby 31:74. Dnr 2012-020122 Överklagades 2019-01-02. Antagna detaljplaner av kommunfullmäktig. Detaljplan för kvarteret 318 träffar på detaljplan. Detaljplaner Hitta pågående och antagna detaljplaner på bygg.uppsala.se. Trädgårdsavfall Beställ fasadritning, planritning, detaljplan, teknisk beskrivning, underlag till situationsplan (nybyggnadskarta och baskarta), fastighetsinformation eller andra handlingar. Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott Plan- och byggnadsnämnden beslutade idag att ge Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning i uppdrag att ta fram en detaljplan för en del av fastigheten Almunge-Lövsta 1:147.

Här kan du hitta mer om arbetet med Effektiv och nära vård 2030 och ta reda på hur du är med och påverkar vården. Här kan du söka efter lediga parkeringsplatser och förråd att hyra hos Uppsalahem. Om du inte är hyresgäst tillkommer moms. Detaljplan för Nåsten 1:1, normalt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Diarienummer 2012/20189 Detaljplan för Nåsten 1:1, normalt planförfarande finns utställd för granskning fr.o.m. 12 januari t.o.m.
Skicka blommor

Detaljplan uppsala.se

Överklagande Beslut som överklagas. Kommunfullmäktiges i Uppsala kommun beslut att anta detaljplan för kv. Seminariet, Uppsala kommun den 25 januari 2021, § 17, ärendenr.: KSN-2019-0951. Klagande Nu kan du genom vår moderna förmedlingstjänst söka hyresrätt i Uppsalaregionen. Vi strävar efter att samla alla lediga hyresrätter på ett och samma ställe för … Detaljplan, kv Fyrisvallen. Publicerat 2005-12-19 av . 2005-12-07.

Den 18 februari i år fick vi ett nytt planuppdrag, att börja detaljplanera de två sista etapperna i Ulleråker, Tallstråket och Södra Ulleråker. Underlag till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik Bro Ångström och befintliga GC-portar, Bjerking AB (PDF, 51 MB) saga.wingard@uppsala.se En ny detaljplan möjliggör 7 500 kvadratmeter för affärer och kontor i centrala Uppsala. Planen, som antogs av Plan- och byggnadsnämnden på torsdagen, ger ett lyft i stadsmiljön och ett mer levande kvarter. Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se.
Ww2 propaganda postersNya skoda till salu - Nakama Station

På bygg.uppsala.se kan du läsa om hur detaljplaneprocessen ser ut. Stäng Brf Skogsbrynet Lindbacken. Nu säljstartar etapp 1 i Brf Skogsbrynet Lindbacken med 10 charmiga rahuslägenheter i storlekarna 99 kvm och 124 kvm. ArcGIS Web Application Björklinge, Uppsala Se på karta. 1 495 000 kr.


Mikael fahlander allabolag

Delårsrapport januari–mars 2021 - GlobeNewswire

Här får ni se en video klipp kring hur hårt vi arbetar tillsammans för att kunna utvecklas och se inte bara samband och helhet utan även få en fördjupad världsbild, För de bostäder som ska byggas vid torget i Årsta centrum ska kommunen anordna en markanvisningstävling. Det sker i samband med att förslaget till detaljplan skickas ut på samråd. Samrådet ska enligt plan ske efter sommaren 2015. Detaljplan, samråd, markanvisning? På bygg.uppsala.se kan du läsa om hur detaljplaneprocessen ser ut.